fbpx

AUDIT ENERGETIC

Adrem Link vine în întâmpinarea direcțiilor naționale pe eficiență energetică, transpuse în legea 121/2014, oferind servicii de audit energetic companiilor care intră sub incidența acestei legi, dar și celor preocupate de economisirea energiei.
Conform reglementărilor, societățile comerciale cu un consum mai mare de 1.000 tep (tone echivalent petrol) au obligația:

 • efectueze o dată la 4 ani un audit energetic elaborat de o entitate autorizată ANRE
 • întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice
 • desemneze un manager energetic (intern sau contractat extern) atestat ANRE

Compania noastră este autorizată, în conformitate cu Ordinul 38/2013, ca și auditor energetic clasa II complex de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. De asemenea, cei 6 auditori energetici autorizați ANRE pe bilanțuri termo și electroenergetice ne atestă competența tehnică în livrarea acestui serviciu. Auditul energetic este o componentă firească din portofoliul Adrem având în vedere preocuparea noastră permanentă pentru eficiență și performanță energetică. Asigurăm, prin pachetele de măsuri propuse, rezultate foarte bune în demersul de economisire a energiei și o recuperare rapidă a investiției.

SERVICII INTEGRATE ÎN AUDITUL ENERGETIC COMPLEX:

 • Definirea conturului de analizat pentru întocmirea auditului energetic complex
 • Culegerea și analiza datelor de consum atât din punct de vedere electric, cât și termic
 • Executarea de măsurători energetice calitative și cantitative
 • Realizarea bilanțului energetic real
 • Identificarea soluțiilor de optimizare
 • Întocmirea bilanțului energetic optimizat
 • Prezentarea indicatorilor de performanță financiară utilizați pentru evaluarea din punct de vedere economic a măsurilor de eficiență energetică propuse
 • Efectuarea analizei economice a măsurilor de eficiență energetică
 • Stabilirea impactului asupra mediului a măsurilor de eficiență energetică propuse
 • Ierarhizarea, prioritizarea și prezentarea planului de implementare a măsurilor de eficiență energetică propuse

BENEFICIILE EFECTUĂRII AUDITULUI ENERGETIC

 • Stabilirea strategiei energetice
 • Generarea de economii, inclusiv recuperarea investițiilor efectuate în acest scop
 • Înțelegerea proceselor tehnologice și energetice
 • Direcționarea investițiilor către prioritățile cheie și, implicit, gestionarea cash-flow-ului
 • Modernizarea instalațiilor în vederea optimizării funcționarii echipamentelor
 • Optimizarea costului pe unitatea de produs
 • Îmbunătățirea calității energiei
 • Creșterea siguranței în exploatare
 • Realizarea primului pas în vederea implementării standardului ISO 50001

Referințe: United Romanian Breweries Bereprod (URBB), ANCHOR Grup – Anchor Office & București Mall & Plazza Mall, AVICOLA Focșani.

AUDIT ENERGETIC CLĂDIRI

Serviciul de audit energetic pentru clădiri oferit de Adrem Link vine ca răspuns la cerințele legislative și normele europene în acest sens, precum legea 372/2005 ce are ca scop conștientizarea importanței eficienței energetice și a îmbunătățirii performanței energetice a clădirilor. Obiectivul principal al acestui serviciu este de a determina cele mai fezabile soluții de creștere a eficienței energetice, inclusiv certificarea energetică a clădirii.

Servicii integrate în auditul energetic al clădirilor:

 • Înregistrarea și analiza consumului în funcție de istoricul de funcționare
 • Efectuarea de măsurători energetice atât calitative, cât și cantitative
 • Examinarea stării clădirii, analizând atât caracteristicile geometrice, cât și cele termice
 • Trasarea soluțiilor de modernizare
 • Realizarea analizei economice a investițiilor necesare
 • Propunerea unui plan de acțiuni
 • Certificarea energetică și încadrarea în clase de performanță

Beneficiile realizării auditului energetic:

 • Reducerea costurilor cu consumul de energie
 • Adoptarea celor mai potrivite soluții de creștere a performanței energetice, dar și a confortului
 • Eliminarea tarifului de distribuție de joasă tensiune
 • Reducerea impozitelor pentru clădire odată cu reducerea amprentei ecologice