fbpx

SERVICII MANAGER ENERGETIC

Un loc central al politicii energetice naționale, politică promovată și de Adrem Link, este reprezentat de îmbunătățirea eficienței energetice. Legea 121/2014 reglementează modalitățile prin care anumite categorii de consumatori trebuie se alinieze la acest obiectiv național.

Categoriile de consumatori definite prin lege sunt:

 • societățile comerciale cu un consum mai mare de 1.000 tep (tone echivalent petrol)
 • autoritățile administrației publice locale (localități cu peste 20.000 de locuitori)
 • unitățile comerciale cu o flotă de peste 25 de vehicule

Obligațiile pe care le au acești consumatori sunt:

 • întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice
 • desemneze un manager energetic (intern sau contractat extern) atestat ANRE
 • efectueze un audit energetic, elaborat de o entitate autorizată ANRE, la fiecare 4 ani (obligativitate doar pentru consumatorii de peste 1.000 tep)

CARACTERISTICILE SERVICIULUI
MANAGER ENERGETIC

Adrem Link vine în întâmpinarea cerințelor legale cu Servicii de Manager Energetic oferind serviciul de Manager Energetic atât pentru localități, cât și pentru industrie, serviciu ce include:

 • organizarea, conducerea și gestionarea proceselor energetice
 • propunerea planului de eficiență energetică
 • asigurarea interfeței dintre instituție și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

interfață a instituției dumneavoastră cu ANRE, Managerii Energetici ai Adrem Link prestează următoarele servicii:

 • Validează și administrează fluxul documentelor în vederea raportării către ANRE
 • Ajută la completarea Declarației de consum energetic și a Chestionarului de analiză energetică, cu respectarea termenului de 30 aprilie a fiecărui an
 • Realizează, actualizează și raportează Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice către ANRE, cu respectarea termenului de 30 septembrie a fiecărui an

AVANTAJE

Dincolo de îndeplinirea obligațiilor legale, prin serviciul de Manager Energetic oferit de Adrem Link beneficiați de o serie de avantaje competitive, printre care se numără:

Îmbunătățirea eficienței și performanței energetice
 1. Reducerea consumurilor de energie
 2. Gestiunea optimă a energiei
Îmbunătățirea proceselor organizaționale
 1. Suport și interfață în relația cu ANRE
 2. Creșterea angajamentului față de problemele energetice
Îmbunătățirea proceselor tehnologice
 1. Creșterea randamentelor energetice ale instalațiilor
 2. Creșterea nivelului de productivitate a liniilor de producție
Protecția mediului
 1. Monitorizarea emisiilor poluante