fbpx

Obținere fonduri energie regenerabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Adrem Link contribuie la dezvoltarea investițiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică

Adrem Link se alătură inițiativei Planului Național de Redresare și Reziliență care oferă IMM-urilor și întreprinderilor mari posibilitatea de obtinere de fonduri nerambursabile pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.
 
Adrem Link are experiență în proiecte de investiții in sectorul de energie curată și eficiență energetică, precum și în implementarea de proiecte finanțate prin fonduri europene pe tot parcusul implementării proiectului de la consultanță până la mentenanța instalațiilor.
 

Cine poate accesa programul?

 
Societăţile (IMM și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin, care au ca activitate, între altele, producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.
 

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din surse regenerabile în cadrul procedurii de ofertare concurențială

 

  • Dată deschidere procedură: 31.03.2022, ora 10,00
  • Dată şi oră începere depunere de proiecte: 31.03.2022, ora 10,00
  • Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 30.04.2022, ora 17,00

 

Prin parteneriatul cu Adrem Link beneficiați de:

 

  • Consultanță pentru proiect
  • Audit
  • Realizarea și depunerea dosarului pentru obținerea de fonduri
  • Proiectare
  • Furnizare echipamente
  • Instalare echipamente și punere în funcțiune
  • Mentenanță

 
Descarcă ghidul de finanțare
 
Contactați-ne pentru a defini împreună cu dumneavoastră și soluția tehnică adecvată.
 

Fiți printre primii aplicanți!

 

Completează formularul de contact