SERVICII & SOLUTII

AUDIT ENERGETIC

Adrem Link vine in intampinarea directiilor nationale pe eficienta energetica, transpuse in legea 121/2014, oferind servicii de audit energetic companiilor care intra sub incidenta acestei legi, dar si celor preocupate de economisirea energiei.
Conform reglementarilor, societatile comerciale cu un consum mai mare de 1000 tep (tone echivalent petrol) au obligatia:

 • sa efectueze o data la 4 ani un audit energetic elaborat de o entitate autorizata ANRE
 • sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice
 • sa desemneze un manager energetic (intern sau contractat extern) atestat ANRE

Compania noastra este autorizata, in conformitate cu Ordinul 38/2013, ca si auditor energetic clasa II complex de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. De asemenea, cei 6 auditori energetici autorizati ANRE pe bilanturi termo si electroenergetice ne atesta competenta tehnica in livrarea acestui serviciu.

Auditul energetic este o componenta fireasca din portofiulul Adrem avand in vedere preocuparea noastra permanenta pentru eficienta si performanta energetica. Asiguram, prin pachetele de masuri propuse, rezultate foarte bune in demersul de economisire a energiei si o recuperare rapida a investitiei

SERVICII INTEGRATE IN AUDITUL ENERGETIC COMPLEX:

 • Definirea conturului de analizat pentru intocmirea auditului energetic complex
 • Culegerea si analiza datelor de consum atat din punct de vedere electric, cat si termic
 • Executarea de masuratori energetice calitative si cantitative
 • Realizarea bilantului energetic real
 • Identificarea solutiilor de optimizare
 • Intocmirea bilantului energetic optimizat
 • Prezentarea indicatorilor de performanta financiara utilizati pentru evaluarea din punct de vedere economic a masurilor de eficienta energetica propuse
 • Efectuarea analizei economice a masurilor de eficienta energetica
 • Stabilirea impactului asupra mediului a masurilor de eficienta energetica propuse
 • Ierarhizarea, prioritizarea si prezentarea planului de implementare a masurilor de eficienta energetica propuse

BENEFICIILE EFECTUARII AUDITULUI ENERGETIC

 • Stabilirea strategiei energetice
 • Generarea de economii, inclusiv recuperarea investitiilor efectuate in acest scop
 • Intelegerea proceselor tehnologice si energetice
 • Directionarea investitiilor catre prioritatile cheie si, implicit, gestionarea cash-flow-ului
 • Modernizarea instalatiilor in vederea optimizarii functionarii echipamentelor
 • Optimizarea costului pe unitatea de produs
 • Imbunatatirea calitatii energiei
 • Cresterea sigurantei in exploatare
 • Realizarea primului pas in vederea implementarii standardului ISO 50001

Referinte: United Romanian Breweries Bereprod (URBB), ANCHOR Grup – Anchor Office & Bucuresti Mall & Plazza Mall, AVICOLA Focsani.

AUDIT ENERGETIC CLADIRI

Serviciul de audit energetic pentru cladiri oferit de Adrem Link vine ca raspuns la cerintele legislative si normele europene in acest sens, precum legea 372/2005 ce are ca scop constientizarea importantei eficientei energetice si a imbunatatirii performantei energetice a cladirilor. Obiectivul principal al acestui serviciu este de a determina cele mai fezabile solutii de crestere a eficientei energetice, inclusiv certificarea energetica a cladirii.

Servicii integrate in auditul energetic al cladirilor:

 • Inregistrarea si analiza consumului in functie de istoricul de functionare
 • Efectuarea de masuratori energetice atat calitative, cat si cantitative
 • Examinarea starii cladirii, analizand atat caracteristicile geometrice, cat si cele termice
 • Trasarea solutiilor de modernizare
 • Realizarea analizei economice a investitiilor necesare
 • Propunerea unui plan de actiuni
 • Certificarea energetica si incadrarea in clase de performanta

Beneficiile realizarii auditului energetic:

 • Reducerea costurilor cu consumul de energie
 • Adoptarea celor mai potrivite solutii de crestere a performantei energetice, dar si a confortului
 • Eliminarea tarifului de distributie de joasa tensiune
 • Reducerea impozitelor pentru cladire odata cu reducerea amprentei ecologice