INDUSTRII

COMPANIA ADREM LINK ARE IN PORTOFOLIU SERVICII, SOLUTII SI PRODUSE
ADAPTATE PENTRU URMATOARELE INDUSTRII:

icon-arrow

icon-retail-big

RETAIL

În contextul unei economii bazate pe consum, fiecare act de cumpărare trebuie să devină o experiență completă. Astfel, am dezvoltat o serie de soluții, parte a portofoliului de eficiență energetică, dedicate sectorulului de retail, care contribuie la creșterea gradului de confort și la optimizarea consumului. Prin implementarea unui Sistem Integrat de Management al Energiei, a unei soluții de Iluminat Inteligent, a unui sistem de Building Management, a unor Sisteme Fotovoltaice si prin instalarea de Statii Incarcare Vehicule Electrice creștem eficiența și creăm medii ambientale potrivite.

icon-alimentara-big

PRODUCTIE ALIMENTARA

Companiile din domeniul producției alimentare respectă o serie de cerințe și reglementări dintre cele mai complexe. Pentru că ințelegem foarte bine aceste provocări, venim în întâmpinarea lor cu o gamă completă de soluții pentru creșterea vizibilității proceselor energetice din zona de producție. Această vizibilitate este susținută de platforma noastră integrată de Management Energetic (care include servicii de Audit Energetic, Manager Energetic, precum și platforma EnergyCast), ce contribuie la scăderea costului de operare prin monitorizarea elementelor critice din procesul de producție și la creșterea eficienței prin urmărirea și gestionarea indicatorilor cheie de performanță (KPI) a acestor procese. Pentru un control total și intuitiv al unităților de producție implementăm și soluții SCADA & Plant Information System. Livrăm, de asemenea, Soluții de BMS, Sisteme Fotovoltaice și Soluții de Iluminat.

icon-chimie-big
 

INDUSTRIE CHIMICA,

 

FARMACEUTICA SI COSMETICA

Soluțiile Adrem Link pentru industria Chimică, Farmaceutică și Cosmetică permit controlul, automatizarea, monitorizarea și vizualizarea proceselor și a consumului de energie în cel mai mic detaliu, astfel încât gestiunea întregului proces să poata fi ușor de urmărit și gestionat. Oferim o serie de soluții de Management Energetic ce cuprind- servicii de Audit Energetic, servicii de Manager Energetic și platforma de monitorizare EnergyCast. De asemenea, portofoliul Adrem Link include proiectarea, configurarea și instalarea de sisteme SCADA & Plant Information System, Soluții de Iluminat și Sisteme Fotovoltaice.

icon-utilaje-big
 

CONSTRUCTII MASINI,

 

UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Industria constructoare de mașini, utilaje și echipamente reprezintă una dintre cele mai importante ramuri industriale de la nivelul Uniunii Europene, iar pentru România are un uriaș potențial de creștere. Urmărind aceste estimări și observând trendul general al pieței, Adrem Link vă propune, în baza expertizei de integrator în zona de optimizare energetică, soluții și servicii pentru un nivel ridicat al eficienței energetice. Pachetul Adrem Link cuprinde monitorizarea, gestionarea și optimizarea proceselor existente: servicii de Audit Energetic, servicii de Manager Energetic, platforma EnergyCast, soluții SCADA & Plant Information System, soluții și servicii de Iluminat, Sisteme Fotovoltaice, Stații de Încărcare Vehicule Electrice și Soluții de BMS.
Precum în cazul industriei materialelor de construcție, ramura industriei metalurgice și siderurgice cunoaște o creștere substanțială a ponderii consumului energetic în costuri. Mai mult, ramurile industriale cu un consum mai mare de 1000 tep/an au obligații legislative în direcția creșterii eficienței energetice. În consecință, pachetul de soluții de Management Energetic (servicii de Audit Energetic, servicii de Manager Energetic, platforma EnergyCast) răspunde directivelor legislative europene și contribuie la optimizarea consumurilor și reducerea costurilor cu energia. Portofoliul Adrem Link include si soluții complete SCADA & Plant Information System pentru automatizarea și controlul proceselor, precum și soluții de Iluminat Industrial și Sisteme Fotovoltaice.

icon-logistica-big

CENTRE LOGISTICA

Centrele de logistică fac parte din seria marilor consumatori de energie, iar monitorizarea consumului energetic pe centre operaționale reprezintă soluția optimă și primul pas necesar în reducerea costurilor generate de consumul de energie. Seria de soluții Adrem Link pentru monitorizarea și optimizarea consumurilor include: servicii de Audit Energetic, Servicii de Manager Energetic și platforma EnergyCast. Facilitățile oferite de către centrele de logistică clienților reprezintă un diferențiator cheie, iar Adrem Link vă propune o serie variată de Stații de Încărcare Vehicule Electrice integrate în platforme inteligente de management. Totodată, soluțiile de Iluminat, BMS și Sistemele Fotovoltaice sunt cuprinse în gama de soluții oferite pentru eficența energetică.

icon-constructii-big

MATERIALE CONSTRUCTII

Industria materialelor de construcții reprezintă unul dintre sectoarele cu ponderea cea mai mare a costurilor în energie. Astfel, pachetul de soluții Adrem Link, special creat în direcția eficienței energetice, poate fi investiția optimă pe termen lung. Seria de soluții de Management Energetic (servicii de Audit Energetic, servicii de Manager Energetic, platforma EnergyCast) ajută în primă etapă la cunoașterea și asumarea corectă a consumului pe unitate de produs și la reducerea costurilor, respectiv optimizarea consumurilor energetice. Pe lângă acestea, Sistemele Fotovoltaice si Sistemele de Iluminat vin în completarea gamei de soluții pentru eficiența energetică.

icon-realestate-big

REAL ESTATE

Managementul curent al imobilelor de orice tip are un impact major pe termen lung în conservarea resurselor, iar soluțiile Adrem Link contribuie atât la îndeplinirea cerințelor în direcția eficienței energetice, cât și la optimizarea consumurilor. Sistemul Integrat de Management al Energiei (Metering consumatori, prognoze și analize de consum; servicii de Audit Energetic; servicii de Manager Energetic) permite o monitorizare în timp real a consumului în funcție de zone, iar împreună cu Sistemele Fotovoltaice ajută la eficientizarea consumului și la reducerea costurilor cu energia. Putem transforma clădirile în spații inteligente prin Soluția de Building Management System, ce permite controlul punctual al tuturor echipamentelor, iar gradul de confort va spori odată cu implementarea unei Soluții de Iluminat Adrem Link. De asemenea, oferim Stații de Încărcare pentru Vehicule Electrice.

icon-retail-big

ENERGIE ELECTRICA

Odată cu noile reglementări și liberalizarea pieței de energie electrică, devine esențial pentru furnizorul de energie electrică să poată previziona la timp și corect consumul total, dar și pe cel de a doua zi. În primul rând pentru managementul propriu al consumului, dar, la fel de important, pentru a deține informații relevante pentru consumatorii săi. Astfel, compania Adrem Link vine în întâmpinarea furnizorilor cu o soluție integrată de Management Energetic (Metering consumatori, prognoze și analize pe consum; Audit Energetic; Servicii Manager Energetic). În portofoliul de eficiență energetică pentru furnizorii de energie electrică am inclus și Sisteme Fotovoltaice, precum și Stații de Încărcare Vehicule Electrice.

icon-petrol-big

PETROL & GAZE

Amplitudinea și numărul stațiilor de distribuție a carburanților sunt în continuă creștere, iar gestionarea consumului și alinierea la noile standarde europene în domeniul eficienței energetice pot fi o provocare. Pachetul de servicii oferite de Adrem Link răspunde acestor nevoi și cuprinde un Sistem Integrat de Management al Energiei, servicii de Audit și Manager Energetic. Totodată, distribuția carburanților se realizează în sistem neîntrerupt, rețeaua de benzinării urmând a fi adaptată pentru a răspunde căt mai eficient nevoilor cumpărătorilor. Oferim astfel și sisteme de Iluminat Inteligent, Soluții de BMS și Sisteme Fotovoltaice pentru a transforma fiecare vizită a clientului într-o experiență plăcută și pentru a eficientiza consumul.

icon-municipalitati-big

ADMINISTRATII LOCALE

Soluțiile inteligente de eficiență energetică construite de Adrem Link pentru municipalități au un dublu rol: de a susține evoluția comunității și de a crește siguranța și confortul locuitorilor. Am creat o platformă specială de management energetic – Energy HUB, ce permite atât monitorizarea și optimizarea consumurilor locale, cât și o creștere sustenabilă a municipalităților prin implicarea interactivă a populației în utilizarea resurselor de energie. Soluțiile de Iluminat Public Inteligent sau Building Management System pot fi cu ușurință integrate în platforma energetică municipală.